Vi er veldig stolte av at villreinsentret ligger på samme tomt som Hjerkinnshus, og anbefaler derfor denne opplevelsen når du besøker oss.

Fjellet var viktig for våre forfedre. Her jaktet de rein og fjellrev. Jakten gav dem mat, klær og redskaper. De fanget også rovfugler som de solgte. Bli med å se hvordan de jaktet og drev gjennom Fangstminneparken.

På villreinsentret ønsker de å gi deg en opplevelse av Dovrefjell. De vil vise deg hvordan fangst og ferdsel foregikk i tidligere tider. Ta turen i Fangstminneparken, eller besøk viewpoint Snøhetta.

Reisen over Dovrefjell var tidligere kjent og fryktet. Her reiste kongelige, soldater, pilegrimer og andre. For å komme trygt over fjellet ble det bygget sælehus. Vil du se og oppleve hvordan de overnattet i fjellet kan du gå inn i sælehuset vi har satt opp i parken.