Sommeren 2017 åpnet Moskusstien, et tilrettelagt stinett hvor det er gode sjanser for å få øye på moskus.

Du kan velge rundturer av ulik lengde, fra 4,5 kilometer til 15 kilometer. Start- og endepunkt er Kongsvoll eller Grønbakken. Stien går delvis i fjellbjørkeskog og på snaufjell, og det er mulig å ta en avstikker til utsiktspunktet Høgsnyta (1320 moh.).

Du kan treffe på moskus langs hele stien på vestsida av E6, men særlig fra Høgsnyta er moskusen vanlig å se. Tidlig på sommeren kan det også stå moskus nede i bjørkeskogen, så vær oppmerksom.

Hvis moskusen føler seg truet kan den angripe. Derfor ber vi deg om å gå i en bue rundt dyra hvis du ser dem langs stien. Hold minst 200 meters avstand, så unngår du å forstyrre moskusen. På østsida av E6 følger stien Pilegrimsleden, den gamle ferdselsveien fra Oslo til Nidaros. Her er det ikke moskus, men med kikkert kan du ofte se dyr som går på vestsida av E6.

Ved å holde deg på Moskusstien bidrar du også til å ta vare på villreinen i området. Det er viktig å redusere trafikken av turgåere innover i Stroplsjødalen, hvor villreinen vandrer. Stien er merket med trestolper med nasjonalparklogo og i alle stikryss står det infoskilt med kart.