Dale-Gudbrands Gard er et uttrykk for Opplands rike kulturhistorie. Her finner du kulturminner og historikk av høy nasjonal verdi – midt i hjertet av Gudbrandsdalen.

De mange gravhaugene fra før kristen tid vitner om stor makt og posisjon i Gudbrandsdalen i vikingtiden. Dale-Gudbrands Gard på Hundorp var et herresete, og det neststørste gudehovet i landet lå på nabogården Hove. I dag er Hundorp og Dale-Gudbrands Gard 1000-årsstedet i Oppland.

Få norske gårder har så rik kulturhistorie som Dale-Gudbrands Gard på Hundorp. Siden vikingtiden har dette vært et samlingssted for mektige møter og store begivenheter.

Det første store møtet på garden fant sted i år 1021 og var mellom Olav den Hellige og gardsherren Dale-Gudbrand. Møtet er beskrevet i Heimskringla av Snorre Sturlasson og endte med at Torsbildet ble knust, og innføringen av kristendommen startet i Gudbrandsdalen. I 2021 er det 1000 års jubileum for klubbeslaget på Hundtorp.