På Dovrefjell, nesten tusen meter over havet, ligger Eysteinkyrkja vakkert i fjellsiden opp mot Hjerkinnhø med Hjerkinn fjellstue som sin nærmeste nabo.

Eysteinkyrkja er ikke gammel, den sto ferdig i 1969, tegnet av Magnus Paulsson. Han hentet inspirasjon Snøhetta i utformingen av bygget.

Hvorfor en kirke her, på Dovrefjell, 965 meter over havet? Eysteinkyrkja brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger av lokalmenigheten og tilreisende. Samtidig er den en pilegrimskirke.

Eysteinkyrkja er ikke den første kirken på Hjerkinn. Også i middelalderen sto det en kirke her. Vi vet ikke når den kom og vi vet ikke når den ble borte, men vi vet at kirken har stått her. Aslak Bolts jordebok fra 1432 bekrefter dette. Sigrid Undset skriver om denne kirken. Når Kristin Lavransdatter går sin pilegrimsvandring til Nidaros så går hun vesper i kirka på Hjerkinn. Kirka er åpen og betjent gjennom hele sesongen.