NorskEnglish

 

Historien om en gründer

Eventyret om Olaf Frich og Dombås

Olaf Frich var 27 år da han kom til Dombås i 1942, ferdig utdannet konditor og trolig med en fortid til sjøs. Dombås var en heksegryte av militær og sivil virksomhet da Olaf Frich startet sin første bedrift under 2. verdenskrig.

Midt i et bondedistrikt med kyr på hvert bruk, begynte han å selge melk! Med hjelp av lokal kreditt, utvidet han snart virksomheten med a? bake brød i et lite rom bak den vesle melkebutikken, og litt etter a?pnet han kafe. Selv om det allerede fantes flere kafeer i Domba?s, ble Frichs kafe fort populær.

I flere etapper utvidet han kafeen, før han kjøpte det store bakeriet ved Joramo som tyskerne hadde bygd og drevet under Annen verdenskrig. Det ble omtalt som det mest moderne mellom Oslo og Trondheim, og hadde en deighvirvler med en kapasitet på 930 brød i timen.

Mot slutten av 1960-tallet så Olaf Frich at det ikke lenger var noen mening i a? klatte mer pa? den gamle og ikke særlig estetiske firkantede kassen. Han bestemte seg for å satse stort, og i 1971 stod Frichgården ferdig, med plass til en rekke butikker ved siden av hans egen virksomhet.

Olaf Frich gikk bort i 1977, men rundt år 2000 skjedde det en kraftig vitalisering og modernisering av virksomheten. Da overtok sønnesønnen Øyvind, som forsto at ”Frich-produktet” måtte endres i pakt med tiden, for eksempel i retning av kortreist mat og lokale råvarer.

Fra 2003 til 20xx overtok selskapet serveringssteder på flere strategiske steder, som Rudshøgda, Otta, Oppdal og Alvdal. I dag er bedriften den største i privat sektor i Dovre, med mer enn 200 personer pa? lønningslisten i løpet av året.

Ånden fra Olaf Frich lever videre i nye former,
ivaretatt av nye generasjoner.