Ifølge Snorre Sturlason møttes kong Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølene med Dale-Gudbrand i spissen tok imot kristendommen, og regnes som starten på kristningen og samlingen av Norge. Denne prosessen ble fullført med slaget på Stiklestad i 1030 hvor Olav Haraldsson falt. Helgenkåringen i Nidaros året etter fikk stor betydning for framveksten av det norske riket politisk, religiøst og kulturelt, og er en del av arven som det norske samfunnet fortsatt bygger på. Hvert år fram mot 2030 vil det rundt omkring i landet være arrangementer som leder fram mot Norges store nasjonaljubileum. Hundorp er sentrum for feiringen i 2021.

 

Årets Tusenårsfest arrangeres fra 29. til 31. juli på Dale-Gudbrands gard. I tre dager til ende blir det musikk og dans, kulturelle innslag, talkshow og konserter. Fredag 29. juli blir Hans Rotmo og Hans Løkken sitt musikalske verk «Signe frå Bjølstadmo» oppført i Gudbrandsdalen for første gang. Historien handler om Signe fra Bjølstadmo som skulle gå til Vekkom med en geit på samme tid som Olav Haraldsson ville kristne dalen. Hovedrollene blir sunget av Rebekka Opdahl Christiansen og Anders Baasmo.

Billetter til arrangementene kan kjøpes her.