Det skal arbeides i kjeden med bærekraft, der vi skal få frem i vår profilering hvordan vi arbeider med lokal mat, lokale produsenter, bærekraftige produsenter, dyrevelferd, ulike miljøtiltak, personalpolitikk og øvrige tema som omhandler bærekraft. Vårt forhold til bærekraft påvirker, og henger tett sammen med vårt omdømme.

Alle ansatte i Frich’s Hotel & Spiseri skal ha et bevist forhold til bærekraft og hva vi legger i begrepet.
De ansatte skal gjennom arbeidet føle en stolthet, bevissthet og tilegne seg kunnskap om råvarer, produksjon frem til servering av sluttprodukt.

Tre grunnpilarer i vårt arbeid med bærekraft; ta vare på jordkloden, sikre økonomi og ta vare på folkene.

Våre bærekraftsmål

Lokale råvarer og matprodusenter.
- Vi skal benytte lokale kortreiste råvarer produsert av lokale produsenter.
- Vi skal benytte mat med opprinnelse og identitet.

Beviste leverandører
- Vi skal benytte leverandører som har et bevist forhold til egne bærekraftsmål, der vi skal stille krav,
utfordre og bidra til reduksjon i transport, emballasjebruk, utslipp og svinn.

Våre ansatte skal trygge arbeidsplasser.
- Våre ansatte skal ha arbeidsavtaler, trygge arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og langsiktighet.

Redusere svinn, utslipp, energiforbruk.
- Vi skal gjennom god drift bidra til å redusere matsvinn, redusere transportbehov
og redusere energiforbruket.
- Deltar i Kuttmatsvinn og togoodtogo.
- Aktiv sortering av søppel i korrekte fraksjoner.