Lurer du på hvordan vi i Frich´s håndterer og jobber for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Åpenhetsloven er en viktig juridisk bestemmelse som sikrer offentlighet og innsyn i forvaltningen. Den gir borgere rett til å få tilgang til informasjon om offentlige beslutninger, dokumenter og prosesser. Gjennom å fremme gjennomsiktighet, ansvarlighet og demokratisk deltakelse, bidrar loven til å styrke demokratiet og sikre at offentlig virksomhet utøves på en åpen og transparent måte.

Åpenhetsloven forplikter Frich´s til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Se vår redegjørelse for åpenhetsloven her

Har du spørsmål til oss?

Send epost til firmapost@frich.no Vi svarer deg i løpet av 21 dager.