Bli med å utvikle Frichs inn i fremtiden. 

Frich´s er i dag en kjede med hoteller og spisesteder i Innlandet og Trøndelag, med steder som Frich’s Kafe & Spiseri Dombås, Dale-Gudbrands Gard på Hundorp, Frich’s Motel & Spiseri Oppdal, Frich’s Hotel & Spiseri Alvdal, Frich’s Hotel & Spiseri Kongsvold, Frich’s Motel & Spiseri Hjerkinn, Frich’s Spiseri Maihaugen, Frich’s Motel & Spiseri Rudshøgda, Frich’s Hotel & Spiseri Brumunddal – Wood Hotel i verdens høyeste trebygg, samt flere Jafs Gatekjøkken og et aktivitetsselskap. Frich´s kjeden omsette overnatting, aktiviteter, mat og drikke for ca. 140 mill. kroner og sysselsette ca. 300 kompetente service-medarbeidere. Frich’s Management AS er den administrative overbygningen for alle overnattings – og serveringsstedene hos Frich´s

Daglig leder:
Ansvarsoppgaver:
• Drifts- og ledelsesansvar samt oppfølging av selskapets strategier og konsepter ovenfor alle selskaper i Frich´s-kjeden • Budsjett- og resultatansvar for alle selskap
• Utforming av rapporter, analyser - beslutnings- grunnlag • Oppfølging av leieforhold, offentlige instanser, NHO og lignende Kvalifikasjoner: • Solid ledererfaring fra hotell, serverings og/eller restaurant-bransjen.

Kvalifikasjoner:
• Solid ledererfaring fra hotell, serverings og/eller restaurant-bransjen.

Drifts- og Kvalitetssjef:
Ansvarsoppgaver:
• Ansvar for løpende oppfølging av alle hoteller og spisesteder i kjeden. • Implementere og følge opp fastsatte konsepter/ kvalitetsstandard/ rutiner/ tiltak.
• Personalansvar, rekruttering, opplæring, utvikling og oppfølging av medarbeidere i alle selskaper i Frich´s-kjeden
• IK /HMS og tilsvarende systemer for god drift
• Inngåelser av avtaler med leverandører

Kvalifikasjoner:
• Solid ledererfaring fra hotell, serverings og /eller restaurant bransjen.
• God kunnskap om hotell-systemer, meny-skjermer, kasse-systemer etc.

Egenskaper:
For begge stillingene søker vi operative og engasjerende personer, som ser gleden av tilstedeværelse i bedrifteneog blant kolleger. Mat og drikke utgjør en stor del av selskapets omsetning. Vi vektlegger deg som har gjennomføringsevne og er kvalitetsbevisst. Du er god på å løse utfordringer, flink til å samarbeide og dyktig til å motivere resten av teamet. Du liker bådepraktiske og administrative oppgaver og du liker å jobbe med å utvikle samt tilrettelagte systemer for god drift innenfor alle arbeidsområder i selskapene. Begge stillingene vil i det daglige ha kontakt med Øyvind Frich som eier kjeden. Begge stillingene er frie i den forstand at kontorsted ikke er definert, men må være tilknyttet ett av våre steder mellom Brumunddal og Oppdal.

Vi tilbyr: 
• En spennende, hektisk og utfordrende stilling.
• Lønn etter avtale.
• Det er et aktivt eierskap og styre som daglig leder og driftssjef /kvalitetssjef kan støtte seg til.

Søknad sendes til:
post@frich.no innen 15. august 2021.
Spørsmål vedrørende stillingene/bedriftene kanstilles til: Øyvind Frich, telefon 900 98 887