Et av Norges eldste og best bevarte gårdstun fra 1800-tallet, og i dag et fredet bygdemuseum.

Husantunet ligger nord for Alvdal sentrum, mellom Glåma og Rørosbanen. Et unikt fredet gårdsanlegg med 18 ulike hus som representerer den typiske byggeskikken i Nord-Østerdal fra 1650 til 1850. Begyggelsen er samlet i to tun: inntun og uttun, som var vanlig før 1850. Hvert hus har hver sin funksjon, bolighus og bryggerhus nært vannkilden, mens uthusene er plassert lenger nord - med høylåve for hvert dyreslag. Tunet har to bolighus, en sommer- og en vinterstue. 

Tunet ble fredet i 1941, og siden restaurert før det åpnet som museum i 1958. 

Foto: Tove Tronslien